Spoločnosť Donovalley, s.r.o. zabezpečuje výstavbu všetkých potrebných inžinierskych sietí. Napojenie vášho pozemku (vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, elektrická prípojka, cesta a osvetlenie) je obsiahnuté v cene. Tá sa v závislosti od umiestnenia pozemku pohybuje od 160,- € bez DPH za m2. Možnosti výstavby sú určené schváleným územným plánom, ich záväzná časť, ako aj cenné rady sú zosumarizované v usmerneniach pre investorov.

Dohodnite si s nami osobné stretnutie alebo príďte na obhliadku a získajte všetky potrebné informácie.

 


 

Donovalley Resort

Mám záujem o obhliadku