architektonická štúdia a poradenstvo

SnowWorld International B.V.

 

projektová dokumentácia pre územné konanie

Atelier AAE s.r.o.

 

projekcia chladenia

GEA Refrigeration

 

projekcia wellness

CENTROPROJEKT

 

návrh zimného štadióna

Erik Weissmann