Pomáhame v prírodných rezerváciách a chránených areáloch

Okolie Banskej Bystrice je bohaté na rôzne prírodné rezervácie a chránené areály.

Sú to miesta výskytu chránených rastlín a iných biotopov. V minulosti sa na týchto plochách hospodárilo a zvieratá spásaním zabezpečovali pre vzácne rastliny vhodné podmienky na rast, rozrúšali zeminu a dodávali živiny. Útlmom poľnohospodárskej činnosti koncom minulého storočia ale časť týchto vzácnych lokalít zarastá. Hrozí tak, že tieto rastliny z ich stanovišťa vytlačia náletové dreviny, kry alebo iné „silnejšie“ rastliny. Ideálne by bolo na nich začať znovu hospodáriť. Kým sa tak ale nestane dá sa čiastočne a aspoň na nejaký čas prírode „pomôcť“ aktívnym manažmentom.

Každoročne, pravidelne a dlhodobo sa do týchto aktivít zapájame na sponzorskej báze a na základe rozhodnutia úradov,“ vysvetľuje projektový manager Donovalley Resort Igor Obšajsník. V roku 2020 prispeli aktívnym manažmentom na nižšie uvedených plochách o rozlohe 100.000 m2. Ako dodal „veľkosť polchy zodpovedá približne dvadsiatim futbalovým ihrískám.“ 

Prírodná rezervácia Mackov bok a Chránený areál Kopec

Mackov bok, Zdroj: mybystrica.sme.sk

Prírodná rezervácia Mackov bok v katastrálnom území Slovenskej Ľupče sa nachádza severne od štátnej cesty v lokalite Príboj. Má rozlohu 3,75 hektárov a bola vyhlásená v roku 1976 pre nálezisko viacerých druhov poniklecov. Lokalitu je vhodné navštíviť najmä v mesiacoch marec a apríl, niekedy až do mája. Chránený areál Kopec nachádzajúcu sa v katastrálnom území Priechod bol vyhlásený iba relatívne nedávno v roku 2008 a má rozlohu 3,8 hektára. Zaujímavých je tu niekoľko miest s vápencovo-dolomitickým substrátom vystupujúcim až na povrch. Darí sa tu devätorke rozprestretej, ktorá sa vyskytuje iba na dvoch miestach Národného parku Nízke Tatry. Spolu s ňou rastú kostrava tvrdá, nátržník piesočný, vzácnejšia palina poľná a iné.

Chránený areál Jakub

Nachádza sa v katastrálnom území Kostiviarska v miestnej časti Banskej Bystrice – Jakub. Bol vyhlásený v roku 1983 a má celkovú výmeru 12,7 hektára. Jeho územím vedie náučný chodník pôvodne vytvorený v roku 1984. Jeho obnovu v roku 2004 finančne podporilo Britské ministerstvo pre životné prostredie, potravinárstvo a záležitosti vidieka. Je ľahko dostupný a využívaný hlavne školami a obyvateľmi mesta. Areál je významný pre výskyt xerotermofytnej flóry s výskytom väčšieho počtu druhov z čeľade vstavačovité. Okrajový výskyt tu dosahujú napr. kamienka modropurpurová, hviezdnatec čemericový, vstavač purpurový. Niektoré druhy ako hlaváčik jarný, pečeňovník trojlaločný a iné tu nie sú pôvodné.

Mokrade Moštenickej a Hiadeľskej doliny

leto 2020

Mokrade Hiadeľskej doliny Zdroj: Donovalley

Mokrade pri Moštenici zasahujú do katastrálnych území obcí Podkonice, Moštenica, Lučatín a Slovenská Ľupča, revitalizačné opatrenia spoločnosť vykonala na výmere 23.000 m2 v letných mesiacoch. Lokalita je ľahko dostupná vedľa asfaltovej cesty. Rozlohou podobné sú mokrade Hiadeľskej doliny v katastrálnom území Hiadeľ, kde boli vykonané práce na ploche 24.000 m2.

Realizácia prebieha v troch fázach. „Najprv sa s botanikom Štátnej ochrany prírody (ŠOP) osobne prejdeme všetky plánované plochy a dohodneme spôsob realizácie„, vysvetľuje projektový manager. V určenom čase zrealizujú dané opatrenie, ktoré sa ešte na záver v tretej fáze na každom mieste skontroluje. Na záver ešte dodal, že „všetky naše revitalizačné opatrenia a aktívne manažmenty realizujeme prostredníctvom odborne spôsobilých osôb a na základe usmernení ŠOP – správy NAPANT a Okresného úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie.“ V niektorom z nasledujúcich článkov sa budeme zaoberať aj ďalšími revitalizačnými opatreniami, ktoré spoločnosť realizovala a plánuje do bdúcna. V roku 2021 napríklad pomohla ešte na oveľa väčšom území.