Príprava lyžiarskej haly na Donovaloch sa spomaľuje: Projekt je rukojemníkom úradov, ktoré si navzájom odporujú.

Dňa 1.10.2020 Okresný úrad v Banskej Bystrici vyhovel protestu prokurátorky a zrušil svoje rozhodnutie ohľadom posudzovania vplyvov projektu na životné prostredie. Rovnaký úrad vrátil stavebnému úradu na Donovaloch konanie ohľadom umiestnenia stavby na opätovné prerokovanie.

Pre unikátny projekt, ktorého súčasťou má byť aj krytá lyžiarska hala, to znamená, že investor nateraz nemôže pokračovať v realizácii projektu. Rezort prinesie možnosť celoročného lyžovania, korčuľovania, plávania, rozvoj regiónu a nové pracovné miesta. Projekt sa nebude nachádzať na území Národného parku Nízke Tatry a ani iných chránených územiach.

Zrušenie rozhodnutia ohľadom posudzovania projektu na životné prostredie nás nepríjemne prekvapilo,“ hovorí Igor Obšajsník, projektový manažér Donovalley Resort a dodáva: „Pripravili sme ho v dobrej viere na základe právoplatných povolení, z ktorých jedno je teraz po 2,5 roku zatiaľ neprávoplatne zrušené. Našej spoločnosti v prípade právoplatnosti tohto rozhodnutia s najväčšou pravdepodobnosťou vzniknú značné náklady a škoda veľkého rozsahu. Tú ale znášať nemienime, lebo sme ju nespôsobili. Naša dôvera v prezumpciu správnosti úradných rozhodnutí a stabilitu podnikateľského prostredia je vážne narušená. Keďže predmetné rozhodnutie máme k dispozícii iba veľmi krátky čas, až po jeho dôslednom preštudovaní zvážime naše ďalšie kroky.“

Rozhodnutie o umiestnení stavby bude pokračovať na stavebnom úrade

Informácie ohľadom zrušenia územného rozhodnutia a jeho opätovného vrátenia na prerokovanie je primárne určený stavebnému úradu. „Je to rozsiahly materiál v rozsahu 25 strán, ktorý študujeme. Predpokladám, že stavený úrad určí ďalší postup a či máme k danému konaniu doložiť niečo z našej strany. Myslím, že v najbližších týždňoch budeme informovaní. Z nášho pohľadu je ale isté, že sa celý proces predĺži.“ dopĺňa projektový manager.

Vo svete a Európe sa lyžiarske haly stavajú a ľudia si to tam užívajú

Vo svete je aktuálne viac ako 100 lyžiarskych hál, z toho 24 v Európe. Tento rok bola otvorená najväčšia Európska lyžiarska hala v Nórskom meste Lørenskog. Nórska ministerka kultúry a športu Linda Hofstad Helleland v spojitosti s tamojším projektom uviedla nasledovné[1]:

„Bude to fantastická ponuka v oblasti lyžovania, ktorá okrem toho dáva našim špičkovým športovcom možnosť trénovať po celý rok, aby sme mohli byť stále najlepší v lyžovaní na celom svete. Najdôležitejšou vecou pre mňa je však to, že menej zasnežené zimy znamenajú, že veľa detí sa nezaujíma o lyžovanie a že je to len pre niektorých privilegovaných ľudí, ktorí majú chatu na horách. Ale lyžovanie je náš národný šport, a preto je to skvelý príspevok k zachovaniu nórskej lyžiarskej kultúry pre všetkých. A je úžasné vidieť, že súkromní investori môžu do projektu vstúpiť, investovať a niečo také stavať bez silnej finančnej podpory štátu. My sme vyčlenili finančné prostriedky na výskum výroby snehu šetrnému k životnému prostrediu, ktorý bude vyvíjaný v tomto projekte.“

Slovenský športovci sa pripravujú v lyžiarskych halách

Naši vybraní športovci vrátane Petry Vlhovej sa pripravujú na novú sezónu aj v lyžiarskych halách, najčastejšie v Litve. V dohľadnej dobe teda tí, ktorí na to majú prostriedky, budú zrejme prispievať na rozvoj zahraničných projektov. Ako na záver dodáva Obšajsník: „Je to škoda, lebo sme sa s odborníkmi snažili pripraviť vhodnejšie zjazdovky a celkové zázemie na prípravu ako je to pri ostatných projektoch a bez cestovania. Takže aspoň zatiaľ je to tak, že inde si lyžiarske haly stavajú a ľudia si to tam užívajú, u nás vydávajú úrady rozporuplné stanoviská“

Spotreba vody je minimálna, v hale sa sneh netopí

Krytá lyžiarska hala bude na zasnežovanie využívať dažďovú a technickú vodu. Keďže v nej bude stála teplota pod bodom mrazu, sneh sa v nej nebude topiť. Na prevádzku okrem prvotného zasneženia bude potrebné iba minimálne množstvo vody. Jej prevádzka bude realizovaná v úspornom energetickom štandarde, pričom energetické prebytky budú použité na kúrenie a verejnú nabíjaciu stanicu pre elektromobily. Hluková štúdia potvrdila, že projekt sa bude nachádzať pod úrovňou prísnych limitov.

Pre ďalšie informácie kontaktujte:

Igor Obšajsník, projektový manažér Donovalley Resort: obsajsnik@donovalley.sk

[1] https://www.rb.no/skihall/lorenskog-vinterpark/lorenskog/skihall-investor-stein-erik-hagen-til-romerikes-blad-spennende-a-prove-seg-pa-litt-nye-ting/s/5-43-461873