Bude projekt lyžiarskej haly spôsobovať hluk?

Stretli sme sa s názormi, že krytá lyžiarska hala bude produkovať nadmerný hluk. Ako to vlastne bude?

Čo sa týka posudzovania hluku je výhoda v tom, že je merateľný a predpisy v tejto oblasti sú záväzné. Právne predpisy jednoznačne určujú prípustné limity. V prípade projektu lyžiarskej haly boli parametre posudzované na základe 8 záväzných právnych predpisov (zákon, vyhláška STN, ISO normy) a ďalších štyroch metodík. Parametre posudzuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva už v projektovej fáze, ktorý dal svoje súhlasné stanovisko. Následne bude pred kolaudačným rozhodnutím dáväť opätovne svoje vyjadrenie. Jeho stanoviská sú záväzné bez možnosti opomenutia zo strany iných povoľovacích úradov.

Snežné delá sú vo vnútri

Lyžiarska hala Neuss, Nemecko

Niekomu možno prekážajú snežné delá pri výrobe technického snehu. Je to dlhoročný kolorit vo všetkých lyžiarskych strediskách. Zvykli sme si na to, nejako to už k tomu patrí. V prípade lyžiarskej haly sú všetky technológie zasnežovania vo vnútri. Takže spolu s ruchom reštaurácií, hotela a ostatnými prevádzkami nebudú rušiť okolie.

Čo sa týka dosahu na exteriér, susedné pozemky a nehnuteľnosti, bude tu vplyv prechádzajúcich automobilov a technologických zariadení. Hluková štúdia sa zamerala na 8 výpočtových bodov, ktoré sa nachádzajú v najbližšom susedstve. Navrhnuté opatrenia eliminujú vplyvy, ktoré následne nedosiahnu úroveň prísnych limitov, ktoré platia na Donovaloch.

Pohoda návštevníkov a obyvateľov je prvoradá

Donovaly, poloha výpočtových bodov

Podmienkou kolaudačného rozhodnutia je súhlasné vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktoré bude vychádzať z reálnych meraní v skúšobnej prevádzke. Navyše projekt cestovného ruchu, kde sa počíta s dlhodobejším pobytom návštevníkov by bol sám proti sebe, ak by jeho hostia pociťovali hluk a už by sa nevrátili. Nie len z tohto dôvodu je pre nás táto oblasť veľmi dôležitá. Spokojnosť občanov, z ktorých niektorí určite budú pracovať v tomto jedinečnom projekte, je pre nás rovnako prioritou.