Na základe pripomienok sa projekt lyžiarskej haly na Donovaloch vylepšuje

Pripravovaný jedinečný projekt cestovného ruchu na Donovaloch, ktorého hlavnou dominantou bude krytá lyžiarska hala sa bude meniť a vylepšovať.

Nadregionálna Investícia vytvorí 150 pracovných miest a predpokladá ročnú návštevnosť 200 tisíc ľudí. Pomôže na celoročnej báze k rozvoju a udržateľnosti cestovného ruchu v regióne.

Obavy z hluku

Strecha lyžiarskej haly, východný pohľad

Do územného konania sa prihlásilo sedem obyvateľov obce Donovaly a investor chce ich vecné pripomienky zapracovať do projektu. Prekročenie hladiny hluku by neumožnilo na základe meraní zo všetkých strán skolaudovať projekt zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. „Napriek tomu sme zistili, že je tu prítomná obava.“ vysvetľuje projektový manager Igor Obšajsník. Ako dodáva “Rozhodli sme sa preto premiestniť chladiace zariadenia z východnej strany projektu, ktorá smeruje k najbližším domom v obci na opačnú stranu. Bude priamo pod našimi ubytovacími zariadeniami, lebo sme si na 100% istí, že ich nebude počuť.“

Zmeny nastanú aj iných oblastiach

Strecha lyžiarskej haly, júžný pohľad

„Znížime objem zemných prác z predpokladaných 190.000 m3 na menej ako polovicu. Menšia bude aj plánovaná plocha reálneho výrubu stromov z pôvodne predpokladaných 2,5 hektára na asi 1,5 hektára“. Spoločnosť zrealizuje aj revitalizačné opatrenia priamo v Národnom parku, a to v pôvodnom rozsahu až 36 hektárov. Aj napriek tomu, že projekt do územia Národného parku Nízke Tatry nezasahuje, ani ho inak neovplyvňuje.
Projektový manager vysvetľuje ďalšie zmeny: „Strechu zmeníme na zelený priestor na prechádzky a oddych. Z jednej strany bude prístupná z pôvodného terénu, takže si nevšimnete, kde končí pôvodný terén a začína strecha. Všetky tieto zmeny samotný projekt predražia, ale myslíme si, že to stojí za to.“

Ďalšie vylepšenia budú nasledovať

Donovaly sú medzinárodným strediskom cestovného ruchu s takmer 10.000 lôžkami. Je tu už vybudovaná infraštruktúra pre cestovný ruch. Keďže sa ani nenachádza v Národnom parku Nízke Tatry jeho umiestnenie na tomto mieste racionálnou voľbou. „Chceme prevádzkovať vysoko udržateľný projekt pre rodiny s deťmi, ľudí a športovcov a to počas celého roka. Preto aj budúce vecné pripomienky plánujeme zohľadniť,“ na záver dodáva Igor Obšajsník z Donovalley, s.r.o.
Začiatok výstavby sa predpokladá v roku 2022 pričom projektom sa vytvorí na Donovaloch vysoko účinná hodnota udržateľnosti strediska a ďalšieho regionálneho rozvoja k súčasnému stavu.