Lyžiarska hala na Donovaloch je opäť o krok bližšie k realite

V obci Donovaly vyrastie multifunkčný projekt, ktorého dominantou bude krytá lyžiarska hala. Investícia za 60 miliónov eur významne prispeje k rozvoju regiónu, vytvorí 150 pracovných miest a predpokladá ročnú návštevnosť 200 tisíc ľudí, nakoľko všetky športy sa budú dať v komplexe využívať celoročne.

Dňa 15.5.2020 vydala obec Donovaly územné rozhodnutie o umiestnení stavby, čím deklarovala súhlas s výstavbou projektu a určila podmienky na umiestnenie stavby. Projekt je tak opäť o krok bližšie k realite. Začiatok jej výstavby sa predpokladá v roku 2022. Je to dobrá správa pre všetkých, ktorým nie je ľahostajný rozvoj regiónu a napredovanie cestovného ruchu so športovými a voľno-časovými aktivitami pre všetky vekové kategórie počas celého roka.

Celoročné lyžovanie pre všetkých

Krytá lyžiarska hala ponúkne na ploche 22 500 m2 tri hlavné zjazdovky, ďalšie pre lyžiarsku školu a aj najmenších lyžiarov, fun zóny a rampy pre snowboardistov a samozrejmosťou bude aj sedačková lanovka a vleky. Výborné lyžiarske podmienky s teplotou pod bodom mrazu tak sľubujú užívanie si zimných športov počas celého roka. Okrem toho bude súčasťou investície aj zimný štadión, vodný svet, hotelové ubytovanie, reštaurácie a kongresové centrum. „Podobný komplex v strednej Európe absentuje, a to znamená, že Donovalley Resort môže pritiahnuť pozornosť aj lyžiarov a dovolenkárov z okolitých krajín. Kryté lyžiarske haly však nie sú novinkou, v Európe je ich už 24. Najnovšie bola otvorená krytá lyžiarska hala v Nórsku, a to v januári tohto roku,“ hovorí projektový manažér Donovalley Resort Igor Obšajsník.

Obec Donovaly súhlasí s umiestnením stavby

Dňa 15.5.2020 vydala obec Donovaly územné rozhodnutie a vyjadrila súhlas s umiestnením stavby. Potvrdila tým svoje predošlé rozhodnutia v prospech stavby. „Je to pre nás, samozrejme, veľmi dobrá správa. Tešíme sa, že tento jedinečný projekt sa stáva krok za krokom realitou. Územné rozhodnutie bolo vydané za prísnych podmienok a tak ako to bolo v minulosti, uložené podmienky akceptujeme a dodržíme,“ povedal Igor Obšajsník z Donovalley Resort.

Projekt podporí rozvoj regiónu

A nielen z pohľadu nových pracovných miest, pretože projekt vytvorí príležitosti minimálne pre 150 ľudí. Keďže pritiahne návštevníkov počas celého roka, Donovaly sa už nebudú musieť obávať sezóny závislej od dobrých snehových podmienok, ako tomu bolo doteraz. „Projekt poskytne celoročne dobré podmienky na lyžovanie, z čoho budú profitovať aj lokálni prevádzkovatelia ubytovacích a stravovacích zariadení,“ hovorí I. Obšajsník a dodáva, že sa touto investíciou citeľne skvalitni infraštruktúra obce a tak isto služby jej obyvateľov. Významne to prispeje k rozvoju regiónu. „V rozsiahlom audite k projektu sa taktiež uvádza, že s ohľadom na meniace sa podmienky podnebia a nepredvídateľné zimné sezóny bude krytá lyžiarska hala posilou regiónu,“ vysvetľuje.

Projekt nezasahuje do Národného parku Nízke Tatry

Krytá lyžiarska hala sa bude rozkladať na celkovej ploche 46 000 m2, pričom sa nebude nachádzať na území Národného parku Nízkych Tatier a ani na ostatných chránených územiach. „Projekt prešiel prísnym posúdením úradov a kontrolami štátnych autorít v oblasti životného prostredia. V už ukončených konaniach neboli proti nemu podané žiadne odvolania,“ hovorí Igor Obšajsník a dodáva: „Laicky vysvetlené, územie, na ktorom je naplánovaná výstavba Donovalley Resort, je na rovnakej úrovni ako ostatné zastavané územia obce Donovaly.“ Záverečné stanovisko posudzovania vplyvov na životného prostredie uvádza, že odsúhlasený projekt je prijateľný z hľadiska celkových vplyvov na životné prostredie. Rovnako nie sú projektom ohrozené vodné zdroje ani geofondové plochy. „Od samotného začiatku prípravy sme postupovali podľa platných právnych predpisov, usmernení a nariadení, ktoré nám prikazuje legislatíva. Vždy sme tak postupovali a všetky regulatívy sme dodržali“

Zaujímavosti o projekte

Zaujímavými sú tiež ekologické aspekty projektu:
Zasnežovanie lyžiarskych tratí napríklad nebude realizované zo zdrojov pitnej vody. Komplex bude zachytávať dažďovú vodu a tiež bude využívať tzv. technickú vodu, teda použitú a „spätne vyčistenú“.
Projekt bol navrhnutý v mimoriadne úspornom energetickom štandarde. Pri mrazivom počasí bude využívaná iba ventilácia, v ostatné časti roka bude energia vyrábaná najmä z obnoviteľných zdrojov energie a procesom rekuperácie. Energetické prebytky sa použijú na verejnú nabíjaciu stanicu pre elektromobily.
Aj keď obec Donovaly patrí k najprísnejším z hľadiska prípustného hluku, prevádzka strediska nedosiahne ani povolené limity. Návštevníci si tak budú môcť nerušene oddýchnuť v tichom prostredí. To isté platí aj pre domácich obyvateľov, pretože prevádzka projektu nebude vytvárať dodatočný hluk a diskomfort.

Viac informácií nájdete na www.donovalley.sk

* * *

Pre ďalšie informácie kontaktujte:

Igor Obšajsník, projektový manažér Donovalley Resort: obsajsnik@donovalley.sk